Truy nã kẻ khủng bố chỉ đạo kích nổ Cục Thuế Bình Dương

Vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương ngày 30.9.
Vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương ngày 30.9.
Vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương ngày 30.9.
Lên top