Truy nã cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú Trần Duy Tùng

Trần Duy Tùng (ngoài cùng bên trái) và bố đẻ Trần Bắc Hà (ngoài cùng bên phải).
Trần Duy Tùng (ngoài cùng bên trái) và bố đẻ Trần Bắc Hà (ngoài cùng bên phải).
Trần Duy Tùng (ngoài cùng bên trái) và bố đẻ Trần Bắc Hà (ngoài cùng bên phải).
Lên top