Truy đuổi 10km bắt nhóm đối tượng vượt chốt kiểm dịch vào Hải Phòng

Các đối tượng và ô tô vượt chốt. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Các đối tượng và ô tô vượt chốt. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Các đối tượng và ô tô vượt chốt. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top