Truy bắt bằng được Bùi Quang Huy - ông chủ Nhật Cường

Một cửa hàng kinh doanh của Công ty Nhật Cường khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khởi tố hành vi sai phạm của Bùi Quang Huy. Ảnh: Cường Ngô.
Một cửa hàng kinh doanh của Công ty Nhật Cường khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khởi tố hành vi sai phạm của Bùi Quang Huy. Ảnh: Cường Ngô.
Một cửa hàng kinh doanh của Công ty Nhật Cường khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khởi tố hành vi sai phạm của Bùi Quang Huy. Ảnh: Cường Ngô.
Lên top