Trưởng thôn làm lâm tặc tham gia phá rừng ở Đắk Lắk

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: LX
Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: LX
Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: LX
Lên top