Trưởng phòng hô biến chứng từ, rút ruột công ty ở Hải Dương hơn 13 tỉ đồng

Đối tượng Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top