Trường hợp nào không phải mang giấy tờ gì khi làm căn cước công dân?

Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: D.T.
Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: D.T.
Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: D.T.
Lên top