Trường gà cá độ sát trụ sở công an phường: "Ông trùm" bị bắt

Trường gà lớn nhất của Chiến “lò thiêu” bị triệt phá năm 2011. Ảnh: Phùng Bắc
Trường gà lớn nhất của Chiến “lò thiêu” bị triệt phá năm 2011. Ảnh: Phùng Bắc
Trường gà lớn nhất của Chiến “lò thiêu” bị triệt phá năm 2011. Ảnh: Phùng Bắc
Lên top