Trưởng công an bắn chủ tịch xã khi có hơi men trong người

Trụ sở UBND xã Nghi Quang. Ảnh: PBH
Trụ sở UBND xã Nghi Quang. Ảnh: PBH