Trước tòa, Tiến "trắng" nói đã bị bố nuôi Đường "Nhuệ"... bán đứng

Tiến "trắng" cho rằng, bị "ông Đường bán đứng". Ảnh: V.A
Tiến "trắng" cho rằng, bị "ông Đường bán đứng". Ảnh: V.A
Tiến "trắng" cho rằng, bị "ông Đường bán đứng". Ảnh: V.A
Lên top