Trước khi bị khiển trách, ông Nguyễn Tấn Bửu từng bị kỷ luật gì?

Lên top