Trùm đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy dưới vỏ bọc thợ rửa xe

Cửa hàng rửa xe của Phạm Văn Đạo, nơi che giấu hành vi mua bán, vận chuyển lượng ma túy "khủng".
Cửa hàng rửa xe của Phạm Văn Đạo, nơi che giấu hành vi mua bán, vận chuyển lượng ma túy "khủng".
Cửa hàng rửa xe của Phạm Văn Đạo, nơi che giấu hành vi mua bán, vận chuyển lượng ma túy "khủng".
Lên top