Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà "Miên" bị khởi tố

Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà "Miên" (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà "Miên" (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà "Miên" (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Lên top