Trùm đường dây cho vay nặng lãi núp bóng quán karaoke

Nhóm bị can trong đường dây cho vay lãi nặng tại Hà Nội. Ảnh: M.Hiền
Nhóm bị can trong đường dây cho vay lãi nặng tại Hà Nội. Ảnh: M.Hiền
Nhóm bị can trong đường dây cho vay lãi nặng tại Hà Nội. Ảnh: M.Hiền
Lên top