Trùm đánh bạc Phan Sào Nam ra sao khi kháng nghị được toà chấp thuận

Phan Sào Nam trong vụ án đánh bạc hàng chục nghìn tỉ đồng. Ảnh: C.N.
Phan Sào Nam trong vụ án đánh bạc hàng chục nghìn tỉ đồng. Ảnh: C.N.
Phan Sào Nam trong vụ án đánh bạc hàng chục nghìn tỉ đồng. Ảnh: C.N.
Lên top