Trùm bảo kê cờ bạc Biên Hòa “Lâm Chelsea” bị tạm giữ cùng 20 đối tượng

Các đối tượng tham gia đánh bạc_Ảnh: CACC
Các đối tượng tham gia đánh bạc_Ảnh: CACC
Các đối tượng tham gia đánh bạc_Ảnh: CACC
Lên top