Trục lợi đất lâm nghiệp, 11 cán bộ bị khởi tố là ai?

Đất lâm nghiệp bị hô biến thành đất thổ cư và đất nông nghiệp tại lâm phận Ban quản lý rừng Bắc Biển Hồ quản lý. Ảnh Đình Văn.
Đất lâm nghiệp bị hô biến thành đất thổ cư và đất nông nghiệp tại lâm phận Ban quản lý rừng Bắc Biển Hồ quản lý. Ảnh Đình Văn.
Đất lâm nghiệp bị hô biến thành đất thổ cư và đất nông nghiệp tại lâm phận Ban quản lý rừng Bắc Biển Hồ quản lý. Ảnh Đình Văn.
Lên top