Trực đêm, Trưởng trạm Y tế bị chồng nhân viên chém trọng thương