Trụ sở chính Công ty Alibaba ngưng hoạt động để trả mặt bằng

Sáng 21.9, trụ sở Công ty chỉ hé mở một lối nhỏ để tiếp nhân viên vào nghe thông báo Công ty ngưng hoạt động.
Sáng 21.9, trụ sở Công ty chỉ hé mở một lối nhỏ để tiếp nhân viên vào nghe thông báo Công ty ngưng hoạt động.
Sáng 21.9, trụ sở Công ty chỉ hé mở một lối nhỏ để tiếp nhân viên vào nghe thông báo Công ty ngưng hoạt động.
Lên top