Trồng 600 cây cần sa vừa thu hoạch bán vừa cho… gà ăn

Công an thu giữ nhiều cây cần sa. Ảnh: Lin Xong
Công an thu giữ nhiều cây cần sa. Ảnh: Lin Xong
Công an thu giữ nhiều cây cần sa. Ảnh: Lin Xong
Lên top