Trộm xe SH giá hơn trăm triệu, chờ qua dịch COVID-19 mang đi tiêu thụ

Công an mời chủ tài sản bị mất trộm đến làm việc. Ảnh: Công an
Công an mời chủ tài sản bị mất trộm đến làm việc. Ảnh: Công an
Công an mời chủ tài sản bị mất trộm đến làm việc. Ảnh: Công an
Lên top