Trộm xe ô tô ở showroom, 2 đối tượng bị bắt trên đường ra Bắc tiêu thụ

Lên top