Trộm xe máy ở Bình Dương, về "thông chốt" kiểm soát ở Ninh Thuận thì bị bắt

Tùng trộm xe máy rồi "thông chốt" kiểm soát dịch Cà Ná thì bị bắt. Ảnh: Công an Thuận Nam.
Tùng trộm xe máy rồi "thông chốt" kiểm soát dịch Cà Ná thì bị bắt. Ảnh: Công an Thuận Nam.
Tùng trộm xe máy rồi "thông chốt" kiểm soát dịch Cà Ná thì bị bắt. Ảnh: Công an Thuận Nam.
Lên top