Trộm xe máy đem đi cầm lại đến tiệm cầm đồ đòi thêm tiền

Đối tượng Huỳnh Tấn Kiệt đã trộm chiếc xe máy của người chung xóm trọ. Ảnh: PV
Đối tượng Huỳnh Tấn Kiệt đã trộm chiếc xe máy của người chung xóm trọ. Ảnh: PV
Đối tượng Huỳnh Tấn Kiệt đã trộm chiếc xe máy của người chung xóm trọ. Ảnh: PV
Lên top