Trộm phá két lấy đi nhiều bảo vật tại ngôi đền 2.300 tuổi ở Phú Thọ

Kẻ xấu dùng xà beng phá két lấy đi 40 sắc phong cùng nhiều sách cổ tại ngôi đền hơn 2.300 tuổi ở Phú Thọ. Ảnh: NDCC.
Kẻ xấu dùng xà beng phá két lấy đi 40 sắc phong cùng nhiều sách cổ tại ngôi đền hơn 2.300 tuổi ở Phú Thọ. Ảnh: NDCC.
Kẻ xấu dùng xà beng phá két lấy đi 40 sắc phong cùng nhiều sách cổ tại ngôi đền hơn 2.300 tuổi ở Phú Thọ. Ảnh: NDCC.
Lên top