Bình Thuận:

Trộm ngang nhiên phá cửa vào nhà lấy két sắt giữa ban ngày