Trộm hoành hành công trình điện gió: Chủ tịch huyện cũng "mới nghe" tin

Thi công  công trình Điện gió tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Thi công công trình Điện gió tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Thi công công trình Điện gió tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top