Trộm hàng trăm triệu đồng rồi trốn vào miền Nam

Đối tượng Nam bị khởi tố tội trộm tài sản. Ảnh: ĐH
Đối tượng Nam bị khởi tố tội trộm tài sản. Ảnh: ĐH
Đối tượng Nam bị khởi tố tội trộm tài sản. Ảnh: ĐH
Lên top