Trộm hài cốt rồi dọa tống tiền 2,5 tỷ đồng

Đối tượng trộm hài cốt tống tiền tại Hải Phòng. Ảnh CTV
Đối tượng trộm hài cốt tống tiền tại Hải Phòng. Ảnh CTV