Trộm gần 500 lượng vàng, thợ kim hoàn lãnh 10 năm tù

Nguyễn Đức Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thanh Chung
Nguyễn Đức Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thanh Chung
Nguyễn Đức Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top