Trộm đột nhập cửa hàng điện thoại “cuỗm” tài sản gần 1 tỉ đồng

Cửa hàng Viettel (Viettel Store) tại trung tâm TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa báo mất trộm cả tỉ đồng. Ảnh: HAC
Cửa hàng Viettel (Viettel Store) tại trung tâm TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa báo mất trộm cả tỉ đồng. Ảnh: HAC
Cửa hàng Viettel (Viettel Store) tại trung tâm TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa báo mất trộm cả tỉ đồng. Ảnh: HAC
Lên top