Trộm điện thoại đem bán để mua ma túy và chơi game

Để có tiền mua ma túy và chơi game hai đối tượng đã nhiều lần vào các cửa hàng trộm điện thoại. Ảnh: CACC
Để có tiền mua ma túy và chơi game hai đối tượng đã nhiều lần vào các cửa hàng trộm điện thoại. Ảnh: CACC
Để có tiền mua ma túy và chơi game hai đối tượng đã nhiều lần vào các cửa hàng trộm điện thoại. Ảnh: CACC
Lên top