Trộm cạy cửa đột nhập, Trường Chính trị tỉnh "bốc hơi" hơn nửa tỉ đồng

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị trộm lấy đi hơn nửa tỉ đồng. Ảnh Đ.V
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị trộm lấy đi hơn nửa tỉ đồng. Ảnh Đ.V
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị trộm lấy đi hơn nửa tỉ đồng. Ảnh Đ.V
Lên top