Trộm cây cảnh trị giá cả trăm triệu đồng vì nhiều lần gạ mua không được

Ba nghi can liên quan đến việc trộm cây cảnh trị giá cả trăm triệu đồng. Ảnh: CACC.
Ba nghi can liên quan đến việc trộm cây cảnh trị giá cả trăm triệu đồng. Ảnh: CACC.
Ba nghi can liên quan đến việc trộm cây cảnh trị giá cả trăm triệu đồng. Ảnh: CACC.
Lên top