Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trộm cắp tài sản, một cán bộ pháp y tỉnh Bình Phước bị bắt