Trộm cắp được 20 triệu đồng, thủ phạm đi massage gần 50 lần trong 2 ngày

Nghi phạm vụ trộm cắp - Vũ Đình Mão. Ảnh: Y.H
Nghi phạm vụ trộm cắp - Vũ Đình Mão. Ảnh: Y.H
Nghi phạm vụ trộm cắp - Vũ Đình Mão. Ảnh: Y.H
Lên top