Trộm cắp điện không qua đo đếm, khách hàng bị truy thu 960kWh

Hiện trường vụ trộm cắp điện vừa được phát hiện tại TP Đông Hà. Ảnh: Anh Tuấn
Hiện trường vụ trộm cắp điện vừa được phát hiện tại TP Đông Hà. Ảnh: Anh Tuấn
Hiện trường vụ trộm cắp điện vừa được phát hiện tại TP Đông Hà. Ảnh: Anh Tuấn
Lên top