Trợ lý ảo sẽ giúp việc cho thẩm phán, tư vấn pháp luật cho người dân

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị sáng 9.1. Ảnh: D.T
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị sáng 9.1. Ảnh: D.T
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị sáng 9.1. Ảnh: D.T
Lên top