Trinh sát kể chuyện: Không nghỉ Tết để triệt đường dây ma túy “khủng”

Số heroin khủng bị thu giữ.
Số heroin khủng bị thu giữ.
Số heroin khủng bị thu giữ.
Lên top