Trinh sát hóa trang bảo vệ tòa nhà, quật ngã đối tượng tàng trữ ma túy

Lực lượng công an hóa trang khống chế Vương tại tòa nhà. Ảnh: D.H.
Lực lượng công an hóa trang khống chế Vương tại tòa nhà. Ảnh: D.H.
Lực lượng công an hóa trang khống chế Vương tại tòa nhà. Ảnh: D.H.
Lên top