Triệu tập, tạm giữ thanh niên dùng dao để... “trả ơn” cứu nạn