Triệu tập nhiều người liên quan đường dây làm giả 3 triệu sách giáo khoa

Lực lượng chức năng kiểm tra một địa điểm sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: P.Thuỷ.
Lực lượng chức năng kiểm tra một địa điểm sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: P.Thuỷ.
Lực lượng chức năng kiểm tra một địa điểm sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: P.Thuỷ.
Lên top