Triệu tập người đăng bài viết "phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà"

Đối tượng đăng bài viết về “phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà” trên Facebook mà chưa có căn cứ khoa học hay sự xác nhận của cơ quan chuyên môn. Ảnh C.A.V.L
Đối tượng đăng bài viết về “phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà” trên Facebook mà chưa có căn cứ khoa học hay sự xác nhận của cơ quan chuyên môn. Ảnh C.A.V.L
Đối tượng đăng bài viết về “phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà” trên Facebook mà chưa có căn cứ khoa học hay sự xác nhận của cơ quan chuyên môn. Ảnh C.A.V.L
Lên top