Triệu tập một đối tượng tại Gia Lai liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ