Triệu tập hơn 6.000 người, dựng rạp xét xử vụ Liên Kết Việt

Trùm đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (giữa) thường mặc quân phục để giả danh quân nhân trong các buổi gặp khách hàng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Trùm đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (giữa) thường mặc quân phục để giả danh quân nhân trong các buổi gặp khách hàng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Trùm đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (giữa) thường mặc quân phục để giả danh quân nhân trong các buổi gặp khách hàng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Lên top