Triệu tập Đường "Nhuệ" đến phiên tòa xử vợ chồng ông Lẫm

Đường "Nhuệ" được triệu tập đến phiên tòa xử vợ chồng ông Lẫm. Ảnh: Công an cung cấp
Đường "Nhuệ" được triệu tập đến phiên tòa xử vợ chồng ông Lẫm. Ảnh: Công an cung cấp
Đường "Nhuệ" được triệu tập đến phiên tòa xử vợ chồng ông Lẫm. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top