Triệu tập đối tượng làm giả văn bản kéo dài kì nghỉ học ở Lào Cai

Đối tượng Đ.T.C làm giả văn bản của UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: CALC.
Đối tượng Đ.T.C làm giả văn bản của UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: CALC.
Đối tượng Đ.T.C làm giả văn bản của UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: CALC.
Lên top