Thanh Hóa:

Triệu tập 2 đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện Trung Sơn