Triệu tập 14 đối tượng thông tin sai sự thật về COVID-19

Lên top