Triệu Quân Sự liên tục trộm cướp tài sản để chi tiêu suốt 15 ngày trốn trại

Triệu Quân Sự -kẻ giết người đã bị bắt ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Triệu Quân Sự -kẻ giết người đã bị bắt ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Triệu Quân Sự -kẻ giết người đã bị bắt ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top